12-11-2015-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-(BASIN 174292)

0
87

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 1979 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, 45970 ada 1 nolu parselin “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” kullanımından “Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.