12-11-2015-ANKARA 25 ASLİYE HUKUK(178352)

0
69

ESAS NO :2015/226 KARAR NO :2015/307
Davacı Satılmış Çiltaş ile davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine Mahkememize ikame olunan İsim Tasihihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince, Davanın KABULÜ ile; Çankırı ili Çerkeş ilçesi Afşar köyü / mah.,Cilt No. 8, Hane No: 17, BSN : 94’de nüfusa kayıtlı, Salim ve Fatma’dan olma, 16.01.1973 Çerkeş doğumlu 34360213350 TC kimlik numaralı , Satılmış ÇİLTAŞ’ın “SATILMIŞ” olan isminin “AHMET ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfusa bu şekilde tesciline, 15.10.2015 tarihli oturumda Karar verilmiştir, 7201 Sayılı T.K.nun ilgili maddeleri gereğince ilgililerine ve kamuoyuna ilanen tebliğ olunur.