2016/22686 ihale kayıt numaralı “İş Yeri Hekimi Hizmeti Alımı” ihale dokümanınında yapılan teknik hatadan dolayı Zeyilname düzenlenmiştir. İhale dokümanında düzeltilen maddelerin aşağıda yazılı şekilde ilan edilmesine

ZEYILNAME