11-4-2016-T.C. ANKARA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-BASIN 298529

0
49

ESAS NO : 2016/195 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili Yenimahalle ilçesi, Yakacık mahallesi
ADA NO :
PARSEL NO : 203
PAFTA NO : 5
VASFI : Tarla vasfında
YÜZÖLÇÜMÜ : 956,46 m2
DAVALILAR : Fethi Öztürk, Hüdayi Aydoğan, Mediha Büyükorhan, Müzeyyen Aydoğan, Münüre Erdoğan, Nurcan Solmaz, Bahtiyar Kırcı, İsmet Polat, Fatma Köse , Abdullah Bardak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Yenimahalle Belediye Başkanlığı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/195 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/03/2016

Reklam