Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2015 gün ve 1298 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesi 408-409 adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin ve bu adalar arası 35m. yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.