11-8-2016-ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN394339

0
88

ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/282
Mahkememizden verilen 14/07/2016 tarih ve 2016/282 Esas 2016/346 Karar sayılı ilamı ile,Ankara ili, Çankaya ilçesi, Maltepe Mahallesi Cilt:57 , Hane:114 , BSN:9, 12763102204 T.C. kimlik numarasında nüfusa kayıtlı Leyla Pendrod’un ön adının ” LEYLA TANSU” soyadının “İZ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Karar verildiği ilan olunur. 22/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 394339) www.bik.gov.tr