11-6-2016-ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 357967

0
137

İLAN ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2016/204
İlgili dosyada Mahkememizce verilen;
Davanın KABULÜ İLE; Ankara ili, Polatlı ilçesi, Kuşçu mah/ köyü, cilt no:60, hane no: 30, BSN: 45’de nüfusa kayıtlı bulunan Nurettin ve Havva’ dan olma, 12/04/1987 Ankara doğumlu, 14875160158 T.C. Kimlik nolu davacı Edibe Elmas’ ın nüfus kayıtlarındaki isminin HAZAL EDİBE OLARAK TASHİHİNE, Düzeltilmiş bu şekli ile nüfusa kayıt ve Tesciline, dair hüküm özeti,
İlan olunur. 08/06/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 357967) www.bik.gov.tr