11-5-2016-T.H.E. KAFE GIDA TURİZM CATERİNG HİZMETLERİ 330955

0
58

T.H.E. KAFE GIDA TURİZM CATERİNG HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

Müdür/Müdürler Kurulu 09.05.2016 Pazartesi günü almış olduğu karara istinaden Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27.05.2016 Cuma günü Saat 13:00’de Azerbaycan Caddesi(Eski 3.Cadde) No:106 Bahçelievler Çankaya/ANKARA adresinde TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri çerçevesinde çağrılı olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısına teşrifiniz rica olunur.
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Başkanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3- Müdür/Müdürler Kurulu’nun 2015 yılına ait Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,
4- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,
5- 2015 yılı karı(zararı)hakkında karar verilmesi,
6- Müdür/Müdürler Kurulunun ibraları,
7- Müdür/Müdürler Kurulu üyesine ödenecek ücretin tespiti
8- Dilek,temenniler,kapanış.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 330955) www.bik.gov.tr