T.C ANKARA ASLİYE 23.HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2016/150
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 399 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5076,83 M2’LİK kısmında irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı davacı Türkiye Elektirik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü ile İç Anadolu Doğalgaz Elektirik Üretim ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan 05/03/2012 tarihli Bağlantı Anlaşması kapsamında tesis edilecek olan 380 kV.İç Anadolu DGKÇS TM – Gölbaşı Enerji İletim Hattı Güzergahına isabet eden yerin aşağıda isimleri yazılı davalılara taşınamzın davacı Türkiye Elektirik İletim A.Ş tarafından kamulaştırılması. BULUNDUĞU YER :
MEVKİİ
MALİKİN ADI SOYADI : Muris MEVLÜT ERDEM,ALİ OSMAN ERDEM,KIYMET ERDEM
FAHRETTİN ERDEM MİRASÇILARI ;
1-FERDANE ÇETİN, 7-ZEHRA ERDEM, 13-SATILMIŞ ERDEM
2-MÜYESSER ERDEM, 8-GANİME ERDEM, 14-AYSEL ÖZKÜK
3-HAZMİ ERDEM, 9-RIFAT ERDEM, 15-ERGÖNÜL ERDEM
4-KAZIM ERDEM, 10-LÜTFİYE KOÇAN 16-YÜKSEL CENK ERDEM
5-SIRMA DEVİREN, 11-MEVLÜT ERDEM 17-YASEMİN ERDEM
6-EDİBE ERDEM 12-YÜKSEL ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELGELERİN ÖZETİ Ankara ili ,Çankaya ilçesi, Çavuşlu Mahallesinde tapuya kayıtlı davalılara ait taşınmazı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından kamulaştırılması ile ilgili olarak ; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası olarak Mahkememizin 2016/150 Esas sayısına dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.21/03/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 396328)