11-4-2016-ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 302880

0
168

DOSYA NO; 2016/475-474-460-444-469-435
Aşağıda cins, miktarı ve değerleri yazılı mallar satışa çıkartılmış olup; Birinci arttırmanın 13/04/2016 Tarihinde aşağıda belirtilen gün. saatle ANKARA ADLİYE SARAYI 3 NOLU BELEDİYE MEZAT MEMURLUĞU ALTINDAĞ/ANKARA adresinde yapılacak o gün kıymetlerinin %50’ sine istekli bulunmadığı takdirde 29/04/2016 günü aynı yer ve saatte 2. Arttırma yapılarak satılacağı; Şu kadarki arttırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’ sinin bulunmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu: birinci arttırmada on gün önce başlamak üzere arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr. adresinden elektronik ortamda teklif verebileceği, birinci arttırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci arttırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedelini üzerinden aşağıda belirtilen ortamda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/04/2016

TABLO