11-4-2016-T.C. ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(298580)

0
88

T.C. ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2016/161 Esas
Kamulaştırılan Taşınmazın
BULUNDUĞU YER: Ankara ili Yenimahallesi ilçesi Yakacık Mahallesi 173 parsel sayılı taşınmazdaki davalılara ait 2001,08 m2’lik hisse
MEVKİİ :Kanhpınar
PAFTA NO :5
ADA NO :
PARSEL NO : 173
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 35750 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Efe
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : Ankara Vakıflar Bankası Adliye Şubesi İDARİ YARGIDA
DAVA AÇMA SÜRESİ: Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabilir.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 29/04/2014 tarih ve 8-192 sayılı karar ile Malik Mehmet Efe’ye ait Ankara ili Yenimahallesi ilçesi Yakacık Mahallesi 173 parsel sayılı taşınmazdaki davalılara ait 2001,08 m2’lik hisse olan taşınmazın kamulaştırılması.Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava, açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil’ edileceği konuya ve taşınmazın değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ihtar olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 298580) www.bik.gov.tr