11-2-2016-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN(246167)

0
89

Sancak mahallesi 25357 ada 9 parsel içerisinde 1(Bir) adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 09.02.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.