İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkaran Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2-Tebliğ Olunacak Firmanın  Adı ve Adresi  : Kervan Pide Kebap-İmdat Çelebi
3-Tebliğ Olunacak Evrağın Özeti : İdari Para Cezası
4-Tebliğin Konusu: 05.04.2016 tarih ve 412550 sayılı Bimer yazısına istinaden, Cebeci Mah. Talatpaşa Bulvarı No:158/C Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren, Kervan Pide Kebap ünvanlı  işletme Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 12.04.2016 tarihinde denetlenmiştir. Yapılan denetimde eksiklikler tespit edilmiş ve giderilmesi için süre verilmiştir. Süre sonunda yapılan denetim sonucunda eksikliklerin tamamlanmadığı görülmüş ve yasal işlem uygulanmıştır. İdari Para Cezası Kararı, işletme faaliyetine son verdiği için  tebliğ edilememiş ve ev adresine  gönderilmiştir. Bu adrese de tebligat yapılamamıştır. Ticaret İl Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda güncel adres ve iletişim bilgilerine ulaşılamamıştır.Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş)gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505834) www.bik.gov.tr