İLAN ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/248 Esas KARAR NO : 2016/300
Davacı İMAN HASAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulü ile Ankara İli Çankaya İlçesi 100. Mah. CiltNo:112, Hane No:76, BSN: 3 de kayıtlı bulunan Fevzi ve Arifeh kızı 13450078918 TC kimlik numaralı İman Hasan’ın “Hasan” olan soyadının “AKRA” olarak Tashihine ve bu şekilde nüfus kütüğüne tesciline karar verilmiştir. İlan olunur.29/11/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505606) www.bik.gov.tr