ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN
DOSYA N0 : 2016/253
Davacı FEVZİ HASAN, ARİFEH HASAN ile davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Davanın KABULÜ ile,Ankara ili, Çankaya ilçesi ,Yüzüncüyıl Mahallesi,Cilt No:112, Hane No: 76 BSN:1’te kayıtlı Hüseyin ve Hasna’dan olma 05/11/1963 doğumlu, 13456078790 TC kimlik numaralı “FEVZİ HASAN”‘ın “HASAN” olan soyadının “AKRA” olarak değiştirilmesine karar verildiği ilan olunur. 29/11/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 498846) www.bik.gov.tr