T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2015 tarih ve 492 sayılı kararı ile onaylanan “Batıkent Kent Merkezi 64366 ada 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Belediye Meclisimizin 14.04.2015 tarih ve 817 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” istinaden hazırlanan ve Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Batıkent Kent Merkezi 64366 ada 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan 84317/1 nolu Parselasyon Planı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.10.2016 tarih ve 2561 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 11.11.2016 tarihi mesai başlangıcında “1” aylık süreyle askıya çıkarılmıştır.
ADA/PARSEL Yenimahalle İlçesi, Batıkent Kent Merkezi 64366 ada 2 ve 3 nolu parseller.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 475729) www.bik.gov.tr