İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Çankaya İlçesi “Büyük Esat Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 954 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği içerisinde kalan “Rekreasyon Alanı” kullanımlı  26693 ada 10 nolu parseli kapsayan 81207/9 nolu parselasyon planı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 03.11.2016 tarih ve 2671 sayılı kararı ile olup, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 11.11.2016 tarihi itibariyle “1” aylık süreyle askıya çıkarılmıştır.
ADA/PARSEL 26693 ada 10 nolu parsel İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 475968) www.bik.gov.tr