ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR
VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 gün ve 2000 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, 1/5000 ölçekli Etimesgut İlçesi, Eski Dodurga Mahallesi, 1445, 1446, 1499, 1500, 1501, 1503, 1514, 1515, 1782, 2170, 2194 ve 2023 sayılı parsellere ait Nazım imar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda ve internet sitemizde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-475790) www.bik.gov.tr