11-10-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 446864

0
90

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarih 1779 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya ilçesi 28164 ada 5 nolu imar parseline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 446864) www.bik.gov.tr