Yüzbinlerce sağlık çalışanı, çalışma koşullarının düzeltilmesi, emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi, tüm vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri talebiyle 13-14 Mart tarihlerinde yurt genelinde iş bırakacak. 

Yüzbinlerce sağlık çalışanı, çalışma koşullarının düzeltilmesi, emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi, tüm vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri talebiyle 13-14 Mart tarihlerinde yurt genelinde iş bırakacak. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar da eyleme destek vereceklerini açıklayarak, “Tıp Bayramı olarak ilan edilen 14 Mart sağlıkçılar için artık hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle üyelerimizle birlikte sağlıkçıların maruz kaldığı adaletsizliğe karşı biz de bu tarihlerde alanlarda olacağız” dedi.
Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 13-14 Mart tarihlerinde ortak hareket ederek ülke gelinde iş bırakacaklarını ifade etti.Sağlık çalışanlarının yaptıkları eyleme sağlık alanında faaliyet gösteren emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin katkı vereceğini söyleyen Bayraktar, “Hep bir ağızdan sorunlarımızı gür bir sesle dile getireceğiz. Yetkililerin bizleri görmeyen gözleri, sorunlarımızı duymayan kulakları o gün açılmak zorunda kalacak” dedi. Bayraktar eylemin en önemli amaçlarından birinin ise bütün vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine kavuşabilmesi olduğunu kaydetti.Bayraktar, daha önce hükümetin geçtiğimiz yıl sonuna kadar sağlıkçılar için yıpranma payını çıkaracaklarına dair söz verdiğini, ancak geçen sürede bu sözün yerine getirilmediğini söyleyerek, “Mesleklerini icra ederken yıpranan sağlık çalışanları her an ölüm ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Hükümet biran önce sözünü tutmalı ve bütün sağlık çalışanlarını 2015 yılı içerisinde yıpranma payına kavuşturmalıdır” dedi.Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması konusunun sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Bayraktar, “Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması sağlık çalışanlarının aileleri ile birlikte geleceklerinden kaygı duymalarına neden olmaktadır.

FACEBOOK YORUMLARI