10-6-2016-T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-BASIN 341655

0
88

Sayı: 2016/165 Esas
Kamulaştırılan Taşınmazın
Bulunduğu Adres: Ankara ili Mamak İlçesi Dutluk Mah. 1038. (46) sokak no:14-14/A, 3320 Ada, 132 parsel, 100131 m2 yüzölçümlü, gecekondu, müştemilat ve ağaç vasfında bulunan taşınmaz.
Malikinin adı ve soyadı: HATUN EREN – Veli Kızı – 06/01/1956 doğumlu
İdarenin adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Dava tarihi : 28/03/2016
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kamulaştırma davası açılmıştır.
Kamulaştırma İşlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabilir .
Yukarıdaki gerekli bilgiler verilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına tescili için mahkememizde dava açılmıştır.
2942 Sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur. 06/05/2016