10-6-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-BASIN 357921

0
84

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih 963 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Eskişehir Yolu 28381 ada ile 26246 adalar arasındaki alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.