T.C. ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Mahkememizin 27/12/2016 tarih ve 2016/375 Esas, 2016/408 Karar sayılı ilamı ile;
Davacının davasının KABULÜNE, Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Kuzucak Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, 33460298892 TC kimlik numaralı Fethullah Korkmazgöz’ün “Fethullah” olan ön adının “Yiğit Korkut” olarak nüfusa TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur. 08/02/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 546838) www.ilan.gov.tr