10-2-2017-T.C. ANKARA 19. İCRA MÜDÜRLÜGÜ’NDEN546829

0
64

T.C. ANKARA 19. İCRA MÜDÜRLÜGÜ’NDEN İLAMSIZ
TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2015/22893 ESAS
ALACAKLI : SERTAÇ YALÇIN,
VEKİLİ : Av. Serkan Şahin
Cinnah Caddesi 21/15 – Çankaya Çankaya / ANKARA BORÇLU : ONURTÜMER; T.C 116*****394
BORÇ MİKTARI : 6.263,60 TL. Takip Miktarı.
işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 09/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 546829) www.ilan.gov.tr