10-12-2015-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ- (BASIN 199512)

0
49

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2015 gün ve 2312 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi, 63493 ada 4 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda 10/12/2015 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.