10-11-2015-ADALET BAKANLIĞINDAN (BASIN 175586)

0
43

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/33 Esas, 2011/99 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

Reklam