ESAS NO : 2016/203 Esas
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10/3 MADDESİ GEREĞİNCE TAPU MALİKİ ADINA ÇIKARILACAK DURUŞMA DAVETİYESİNDE BELİRTİLECEK MEŞRUHAT’TIR.
A)Adınıza kayıtlı kamulaştırılacak taşınmaz malın;
a) Bulunduğu yer: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ DUTLUK MAHALLESİ
b)Ada No: 52261
c) Parsel No : 1
d) Vasfı : MESKEN
e) Yüzölçümü :
f) Kamulaştırılacak alan :
B) Malikin adı soyadı: BATTAL GAZİ ERDOĞDU (47317460462) ve DİĞERLERİ
C) Kamulaştırmayı yapan İdare : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
D) İDARECE ADINIZA KAYITLI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMASINA BİR İTİRAZINIZ VAR İSE İŞ BU TEBLİGATIN TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN, ADINIZA TEBLİGAT YAPILMAMIŞ İSE, TEBLİGAT YERİNE GEÇMEK ÜZERE MAHKEMECE GAZETE İLE YAPILAN İLAN TARİHİNDEN İTİRABEN 30 GÜN İÇİNDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI İDARİ YARGIDA İPTAL, MADDİ HATALARA KARŞI ADLİ YARGIDA DÜZELTİM DAVA AÇABİLECEĞİNİZ,
E) AÇACAĞINIZ DAVADA HUSUMETİN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YÖNELTECEĞİNİZ,
F) KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 14.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN 30 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI İDARI YARGIDA İPTAL DAVASI AÇTIĞINIZDA DAVA AÇTIĞINIZI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ALDIĞINIZI BELGELENDİRMEDİĞİNİZ TAKDİRDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞECEĞİ VE MAHKEMECE TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÜZERİNDEN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE ADINA TESCİL EDİLECEĞİ,
G) MAHKEMECE TESPİT EDİLECEK KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN T.C. VAKIFBANK ADLİYE SARAYI ŞUBESİ’NE YATIRILACAĞI,
H) YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARLA İLGİLİ OLMAK ÜZERE KONUYA VE TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNE İLİŞKİN TÜM SAVUNMA VE DELİLLERİNİZİ, TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE MAHKEMEMİZE YAZILI OLARAK BİLDİRMENİZ, İHTAR OLUNUR.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’ nun 10/3-h bendi gereğince dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirmeniz, 6100 sayılı HMK’nın 150. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde tarafların takip etmesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, HMK’nın 139 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ya da değiştirebileceği İHTAR olunur. ( 6100 Sayılı HMK 139 ve 150.maddesi gereğince,