10-10-2016 T.C ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BASIN 447542

0
160

ESAS NO:2014/559 Esas
Davacı BÜLENT BOLATCIK tarafından davalı S.S.BİLGE YAREN KONUT YAPI KOOPERATİFİ aleyhine açılan İflas(İflasın Açılması) davası nedeniyle;
Davalı kooperatifin İflası istenmiş olup, davanın yargılaması 23/11/2016 günü saat 10:35’e talik edilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklıların davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek Mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.