Esas No: 2016/69
Karar No: 2016/117
Davanın Kabulüne, Kars ili, Susuz ilçesi, Erdağı Mah/Köyü, Cilt No : 11, Hane No : 25 ‘de nüfusa kayıtlı bulunan TC 18497356104 nolu Emirşah ve Yosma ‘dan olma Susuz 11.4.1989 doğumlu Barış Kavartkurt ‘un, “Kavartkurt” olan soyadının “KARLIDAĞ” olarak düzeltilmesine karar verildi. 03/03/2016