10-03-2016-T.C ANKARA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 271490

0
275

SAYI : 2015/24682
ALACAKLI : SATILMIŞ ÇELİK -TC 65365309748
VEKİLİ : Av. CAVİDE BİRENGEL
BORÇLU : MUSTAFA ULUSOY-TC 16466488474
BORÇ MİKTARI : 83.801.05 TL MASRAFSIZ
tutarındaki toplam alacağın takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek değişen oranlarda avans faizi, icra harç ve masrafları ve vekalet ücreti ile tahsili talebidir. (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.
BORCUN SEBEBİ : 11.05.2015 tanzim ve 15.06.2015 vade tairhli 80.000,00 tl mik.bono.
Alacaklı vekili tarafından aleyhinize sürdürülen icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek (10) numaralı ödeme emrinin tebliğ edilemeden iade edilmesi nedeniyle yaptırılan emniyet araştırması neticesinde de adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklı vekilinin talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu nedenle işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren yasal süreye 15 gün eklenerek (25 gün içinde) süresi içerisinde borcunuzu ödemeniz veya yine yasal süreye 15 gün eklenerek (20 gün içinde) süresi içerisinde itiraz etmeniz, itiraz etmediğiniz veya borcu ödemediğiniz taktirde hakkınızda cebri icraya devam olunacağı, yine yasal süreye 15 gün eklenerek (20 gün içinde) süresi içerisinde İİK.nun 74. Maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz yada hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız hususları ödeme emri tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15.02.2016