10-03-2016- T.C ANKARA 15. İCRA DAİRESİ-BASIN 272481

0
167

2016/20 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün. saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine İstekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/03/2016
1.İhale Tarihi : 20/04/2016 günü, saat 11:30 – 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/05/2016 günü, saat 11:30 -11:35 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ/ANKARA
No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV         Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1         80.000,00                        1      %18         06 DPP 46 PLAKALI, 2014 MODEL,
WV1ZZZ2HZFA002368 ŞASİ NO’LU BEYAZ RENKLİ VOLSWAGEN AMAROK TDI ÇİFT KABİNLİ PİKAP 4X4 DEĞERİ: 80.000.00 TL