T.C. ANKARA 31. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/3545 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak İsteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 28/06/2016

1. İhale Tarihi : 27/07/2016 günü, saat 15:30 – 15:35 arası.
2. İhaIe Tarihi : 16/08/2016 günü, saat 15:30 – 15:35 arası.
İhale Yeri : UPS TIBBİ CİHAZ MA D. İNŞ.LTD. ŞTİ. – KONYA YOLU NO:168 BALGAT
ÇANKAYA / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 65.000,00 1 %18 1 Adet. MAK.PLAST ENJEKSİYON MAKİNAS1 135 225 TİP 275 SERİ 13/04/1987 TARİH 4500 KG
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 378529) www.bik.gov.tr