1-7-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

0
99

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Aşağıda ada numaraları yazılı; Altındağ Belediye Encümeni’nin 09.03.2016 gün ve 268 sayılı kararı ile ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 28.04.2016 gün ve 1157 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.04.2016 gün ve 964 sayılı kararı ile uygun görülen plan ve cetvelleri 01.07.2016 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.
ADA PARSEL
2027 Tüm Parselleri
2030 Tüm Parselleri
10019 Tüm Parselleri
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 371899) www.bik.gov.tr