1-7-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLığı377676

0
133

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 sayılı kararı ile onaylanan, “1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilişkin değişiklik ile Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 4.Etap’a ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 377676) www.bik.gov.tr