1-7-2016-T.C. ANKARA 32. İCRA-378168

0
117

T.C. ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAMSIZ
TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İ LAN EN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2015/16399 ESAS
ALACAKLI: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. VEKİLİ AV.NESRİN SAYIN
BORÇLU : ÖMER ÖZDEMİR (T.C.NO:60358367064) TEPE BAŞI MAH. BAYRAK SOK. N0:54/15 KEÇİÖREN/ANKARA
BORÇ MİKTARI : 4.533,83-TL TOPLAM ALACAK (E.M.HARİÇ)
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarajsöcra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı süre içinde 74. m ad d e gereğ irice mal Rey anında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate ajjKTfi nTaLbovanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise icraya devam edileceği, takibe itiraz etliğiniz takdirde itirazla birlikle tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 378168) www.bik.gov.tr