1-2-2017-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ538528

0
70

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.10.2016 gün ve 2043 sayılı kararı ile onaylanan Yenimahalle İlçesi 7286 ada 7 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.01.2017 gün ve 147 sayılı kararı ile kabulüne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 538528) www.ilan.gov.tr