1-11-2016-İLAN ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(221024)

0
120

ESAS NO : 2015/383 Esas KARAR NO : 2015/520
Davacı tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 09.12.2015 tarih ve 2015/383-015/520 K sayılı ilam gereğince; Şanlıurfa ili. Halfeti ilçesi. Arğıl Mahallesi, Cilt No:5, Hane No:57, 129 BSN ile nüfus silicine kayıtlı Halil ve Zeliha’dan olma, 15/10/1996 doğumlu, 39782086698 TC. kimlik nolu davacı Hanım Koçak’ın nüfus sicilinde yazılı bulunan Hanım adının iptali ile Hazal olarak düzeltilmesine.karar verildiği ilan olunur. 08/01/2016