Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulaması dosyası onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.02.2016 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

keçi