08-02-2016-T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

0
117

Esas No: 2015/610 Esas
Davacı RAO NORDİC OY tarafından davalı TGR ENERJİ ELEKTRİK TOPTAN TİCARET A.Ş. aleyhine Mahkememize açılan iflasın açılması davasında;
Davalı TGR ENERJİ ELEKTRİK TOPTAN TİCARET A.Ş. Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na 193643 sicil numarası ile kayıtlı olup, sicil adresi Ufuk Üniversitesi Caddesi No. 3 The Paragon Söğütözü Çankaya/ ANKARA’dır.
İlgililerin ve diğer alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz edip, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı, yokluklarında karar verileceği İİK’nun 166. ve 173/2 maddeleri uyarınca ilanen duyurulur .25/01/2016

Reklam