Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.10.2012 tarih, 1783 sayılı ve 11.06.2013 tarih, 1029 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bağiçi Mahallesi imarın 120615 ada 7 nolu, 120626 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince yapılan İmar Uygulaması Gölbaşı Belediye Encümeninin 19.11.2015 tarih ve 85/547 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.01.2016 tarih ve 71/197 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 05.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE 1(BİR) AY süreyle Belediye ilan panosu ve diğer ilan yerlerinde ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.
İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.