08-01-2016-T.C. ANKARA ASLİYE 20.HUKUK MAHKEMESİ’NDEN-BASIN 217880)

0
132

ESAS NO : 2015/474
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Turan Mahallesi 420 ada 2 parselde bulunan “Sakarya Mahallesi Öksüzler sok. No : 47 Hamamönü/Altındağ”
MEVKİİ: PAFTA NO: ADA NO : 420
PARSEL NO : 2 VASFI : Arsa YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI SOYADI : Mustafa ARIKAN, Esma KILIÇ, Tuğba ŞİŞMAN, Yasin RAMAZAN, Fatma Meltem KILIÇ, Enes Kemal KILIÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Turan Mahallesi 420 ada 2 parselde kain “Sakarya Mahallesi, Öksüzler sokak No : 47 Hamamönü Altındağ/ANKARA” adresindeki taşınmazın Altındağ Belediye Encümeni tarafından 26/04/2014 tarih ve 361 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine söz konusu taşınmazın davacı belediye adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı Belediye , malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2015/414 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 12/11/2015