08-01-2016-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN-BASIN 218090

0
73

Zafertepe Mahallesi, 29338 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 22.12.2015 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.