08-01-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI-BASIN 217567

0
173

Aşağıda ada numaraları yazılı; Altındağ Belediye Encümeni’nin 08.11.2015 gün ve 1143 sayılı kararı ile uygun görülen plan ve cetvelleri 08.01.2016 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.
ADA         PARSEL
24189      1,2,3,4,5,6