Esas no : 2015/346 Karar No: 2015/322
Şehriban Ayar tarafından davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Hüküm;
1-Davanın Kabulüne,
Yozgat, Aydıncık, Baştürk nüfusuna kayıtlı 12358915486 kimlik numaralı Şehriban Ayar’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Şule Şehriban olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 24.12.2015