06-04-2016-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-BASIN 297216

0
131

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.03.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.
KONUSU: Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mahallesi 30896 ada 1 parsele dair imar planı değişikliği:

MEVKİİ: Kuşcağız Mahallesi

ONAY TARİHİ: Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 107 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2016 tarih ve 413 sayılı kararı