06-04-2016-T.C. ANKARA 31. İCRA DAİRESİ-BASIN 296310

0
100

2015/320 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacagj^ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bfr örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosyar numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 31 /03/2016.
1. İhale Tarihi : 20/04/2016 günü, saat 14:55 – 14:58 arası.
2. İhale Tarihi : 10/05/2016 günü, saat 14:55 – 14:58 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu -Sıhhiye / ANKARA
No   Takdir Edilen Değeri TL.  Adedi   KDV  Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1              120.000,00                1        %1   06 EA 5951 Plakalı, 2014 Model, AUDI Marka, Rengi Kırmızı, A3 ARKA VURUK DARBELİ ÖNCAM ÇATLAK MUHTELİF SIYRIK ÇİZİK MEVCUT RUHSAT VE ANAHTARI OLMAYAN – ATESTAŞ BALGAT OTOPARKI KONYA YOLU ÇİĞDEM MAH. 377. SK NO:2/A ÇANKAYA ADRESİNDE BULUNAN ARAÇ
Not: İhale artış miktarı 100,00-TL ve katları şeklinde yapılacaktır.
(*)Bu dosyadan dosyadan aynı mahcuzlar daha önceden yapılan ihalelere katılıp, ihale için verilen süre içinde ihale bedeli 2. Kez yapılan ihale de yatırılmadığından; satış işlemleri bu yüzden tekrar haşladığından alacağa mahsuben satış haricinde satış peşin para ile yapılacaktır.