06-04-2016-ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN-BASIN 296230

0
115

Esas No: 2016/60
Davacı Gülden Genç ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus davası nedeniyle;
Mahkememizden verilen 14/03/2016 tarih 2016/60 esas, 2016/93 sayılı kararıyla;
“Davanın KABULÜ ile, Ankara ili, Bala ilçesi, Küçükboyalık Mah/Köyü, Cilt No: 43 Aile Sıra No: 26, BSN: 80 ‘de nüfusa kayıtlı Tuncay ve Gülden ‘den olma 01/01/1999 doğumlu, 65230364964 TC kimlik numaralı Telli Nur Genç’in “Telli Nur” olan adının “CEYDA NUR” OLARAK DÜZELTİLMESİNE,
Karar verildiği ilan olunur.