06-03-2017 KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

0
279

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN
CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TARİH GÜN VE SAAT İHALENİN ŞEKLİ
Lohmann Brown cinsi yumurta tavuğu 81 haftalık , ortalama canlı ağırlığı : 1992 gr. ( -+ % 5) ( çıkma tavuk 11092 (- % 5), 141.423,00 TL.
Toplam tutarın % 17.03.2017 Cuma Saat : 14:00’de
2886 Sayılı Kanuna göre Açık teklif usulü
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün 2886 sayılı kanuna göre Açık teklif usulü ile satışı yapılacak olan cinsi, miktarı, geçici teminatı ve tahmini bedeli çıkarılmış olan; 11092 adet ( -%5) Lohmann Brown cinsi yumurta tavuğu satış işi; İşyurdu ihale komisyonu tarafından 17.03.2017 tarihinde saat : 14:00’de Açık teklif usulü ile Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü AR-GE Toplantı odasında yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası beyan edeceklerdir.
Şartnameler; Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden (Tel : 0 312 8570291, Faks: 0 312 8570298 ) bedelsiz görülerek temin edilebilir.
Her türlü gecikmeler ve posta yolu ile yapılacak teklifler değerlendirilmeyecektir.

İlan olunur.