06-03-2017 ANKARA 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

0
122

İLAN ANKARA 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2016/543
Mahkememizden verilen 23/02/2017 tarih ve 2016/543 Esas 2017/63 sayılı kararı ile,
Şırnak İli, Silopi İlçesi, Çardaklı Köyü, Cilt 13, Hane 28, BSN 203, 27056598596 T.C. Kimlik Numarasında nüfusa kayıtlı Sekvan ve Hayriye kızı, 1996 doğumlu, Kadriye Tayşun’un önadının “KADER” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
Karar verildiği ilan olunur. 02/03/2017