06-02-2016-T.C. ANKARA 27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 241693)

0
118

DOSYA NO : 2015/ 13259 ESAS
ALACAKLI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
VEKİLİ AV.NESRİN SAYIN
BORÇLU : ÜNAL KUL (T.C.NO: 19423941104)
BİTİŞTİREN SOK. NO:20/3 ANITTEPE ÇANKAYA/ANKARA
BORÇ MİKTARI : 1.032,21-TL NAKİT TOPLAMI (F.M.HARİÇ)
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.